FAQ

Wat is een Tiny House?
Een Tiny House is een relatief nieuwe woonvorm waar in het algemeen een duidelijke filosofie achter ligt. Bewuste keuzes wat betreft onze impact en wat we nou echt nodig hebben speelt hierbij een grote rol.  Kleine maar volwaardige woningen met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. Wanneer is een huis een Tiny House? Daar zijn geen exacte voorwaarden van en kan van persoon tot persoon verschillen. Toch moeten we ergens een grens trekken bij Tiny Houses Westpark. Deze voorwaarden zijn in overleg met de gemeente gesteld. De huisjes zullen maximaal 50m2 vloeroppervlak hebben en zullen niet op vaste fundering komen te staan.

Hoe groot is de wijk en hoeveel huisjes komen er te staan?
Het perceel is bijna 1.5 hectare groot en er komen 24 huisjes op te staan.

Zijn jullie volledig zelfvoorzienend?
Nee, wij worden sowieso aangesloten op het waternet voor schoon drinkwater. Verder zullen de huisjes op het stroomnet en riolering worden aangesloten. Wel zullen we hier allemaal zo duurzaam mogelijke keuzes nemen. Daarbij kun je denken aan het opvangen en hergebruiken van regenwater, zelf stroom opwekken middels zonnepanelen of milieubewuste keuzes maken bij het gebruik van schoonmaakmiddelen die in het riool worden geloosd.

Hoeveel vrijheid is er om de kavel zelf in te delen?
Als groep zijn we vrij om het perceel in te delen. We zijn bezig met een ontwerp en deze moet worden goed gekeurd door de gemeente. Daarnaast zijn we als bewoner ook vrij om ons eigen huis te ontwerpen, echter moet ook deze worden goed gekeurd door de gemeente i.v.m. het bouwbesluit.

Wonen jullie hier permanent?
Nee, wij gaan hier voor een periode van 10 jaar wonen.

Hoe wordt afvalscheiding / afval ophalen geregeld?
We scheiden ons afval en hebben ons eigen compost hoop. Daarnaast zal groenafval ook naar de varkens van PlukN in het Westpark gaan. Overig afval wordt aan het begin van het perceel verzameld en afgehaald door de gemeente.

Komt er een gezamenlijke schuur of iets dergelijks?
Ja, er zijn een aantal voorzieningen die we willen delen. Hier zijn we nog over aan het brainstormen.

Hoe wordt parkeren / auto’s op het terrein geregeld?
Er komen 12 parkeerplekken vooraan op het perceel. Dit betekent 0,5 auto’s per huishouden.

Wanneer zal de wijk ongeveer klaar zijn?
We hopen eind 2020 de eerste bewoners te kunnen verwelkomen.

Kunnen mensen die interesse hebben de wijk komen bekijken, of een rondleiding krijgen?
Jazeker, we gaan ook open dagen organiseren. Houd vooral onze website en sociale media in de gaten. Hier zullen we de informatie delen.

Ik heb belangstelling. Is er nog een kavel beschikbaar?
Op dit moment zijn alle kavels bezet en is er een wachtlijst. Mocht hier verandering in komen dan zullen we dit naar buiten communiceren.

Staat je vraag en dus waarschijnlijk ook je antwoord hier niet tussen? Neem dan gerust contact met ons op.